Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016
Tarikh Semakan Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2016

Posts Tagged ‘Pendidikan Islam 1223 SPM 2015’

Pendidikan Islam 1223 Kertas 1 SPM 2015

Posted on: September 8th, 2016 by admin

SPM Examination Year 2015. Islamic Education 1223, Paper 1, Board of Examination, Ministry of Education Malaysia. Kertas 1 Pendidikan Islam, Lembaga Peperiksaan, KPM, Putrajaya.

Keimanan dan kebahagiaan adalah ibu dan anak. Tanpa keimanan jati, kebahagiaan sebenar tidak akan lahir.  

 Download  Question
.