PANDUAN MENGISI BORANG T6BRU

 

1.  Borang T6BRU ini adalah untuk murid membuat rayuan memasuki Tingkatan Enam Tahun 2018 kecuali Sekolah Menengah Pendidikan Khas (SMPK) dan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI).

 

2.  Borang ini hendaklah disertakan bersama salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut:

 

i.          Keputusan peperiksaan SPM 2017

ii.         Sijil kelahiran,

iii.        Kad pengenalan/passport

iv.        Sijil Berhenti Sekolah; dan

v.         Dokumen-dokumen lain yang berkenaan.

 

3. Borang ini hendaklah dikembalikan kepada Pengetua sekolah asal.  Pengetua  sekolah bertanggungjawab mengemukakan semua borang rayuan murid kepada Bahagian (kecuali sekolah menengah harian)/ Jabatan Pendidikan Negeri/ Pejabat Pendidikan Daerah berkenaan.

 

4. Tarikh tutup permohonan ialah pada 24 Mei 2018. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan.

 

5.  Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat berikut:

 

i.     Lulus dalam peperiksaan SPM 2017 dengan memperolehi pencapaian akademik yang telah ditetapkan;

 

ii.    Memperolehi kepujian dalam Bahasa Melayu dan dua kepujian lagi dalam mana- mana mata pelajaran lain kecuali Murid Berkeperluan Khas (MBK).

 

iii.    Tidak melebihi had umur yang ditetapkan dalam syarat am; dan

 

iv.   Mendapat sokongan penuh daripada Pengetua sekolah dan perakuan rekod disiplin yang baik.

 

6.  Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar.

 

7.  Keputusan permohonan akan dimaklumkan kepada semua calon mulai 11 Jun 2018.

 

 

8.  Murid  hendaklah  melapor  diri  mulai 25 Jun 2018 dan selewat-lewatnya dalam tempoh 7 hari bekerja. Sekiranya calon tidak melapor diri dalam tempoh yang ditetapkan, calon dianggap sebagai menolak tawaran.

 

 

9.  Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak.

 

 

Download Borang  T6BRU