PANDUAN MENGISI BORANG T6BRTJ

 

1. Borang T6BRTJ ini adalah untuk MURID SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN yang hendak membuat rayuan tukar bidang Tingkatan Enam Semester 1 Tahun 2020.

2. Borang ini hendaklah disertakan bersama dengan salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti yang berikut:

a. Keputusan Peperiksaan SPM 2019;
b. Inventori Minat Kerjaya; dan
c. Dokumen yang berkaitan.

3. Borang ini hendaklah dikembalikan kepada JPN/PPD dengan mendapat perakuan Pengetua sekolah semasa di mana murid berkenaan belajar sebelumnya.

4. Tarikh tutup permohonan adalah pada 24 Julai 2020.

5. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan.

6. Kelulusan permohonan ini juga bergantung pada kekosongan tempat belajar.

7. Keputusan permohonan akan dimaklumkan oleh JPN kepada semua calon melalui Pusat Tingkatan Enam masing-masing. Keputusan permohonan akan dimaklumkan pada 29 Julai 2020.

8. Borang permohonan yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan.

 

 

Download Borang  T6BRTJ