PANDUAN MENGISI BORANG T6BRTJ

 

1.  Borang T6BRTJ ini adalah untuk MURID SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN yang hendak  

      membuat rayuan tukar jurusan Tingkatan Enam Tahun 2019.

 

2.  Borang ini hendaklah disertakan bersama salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan

      seperti berikut:

 

 

i.     Keputusan Peperiksaan SPM 2018

ii.    Inventori Minat Kerjaya dan

 iii.    Dokumen yang berkaitan

 

 

3.  Borang ini hendaklah dikembalikan kepada Jabatan Pendidikan Negeri/ Pejabat Pendidikan

 

 Daerah dengan mendapat perakuan Pengetua sekolah di mana murid berkenaan belajar.

 

 

 

4.  Tarikh tutup permohonan ialah pada 24 Mei 2019.

 

 

5.  Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan.

 

 

6.  Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar.

 

 

7.  Keputusan permohonan akan dimaklumkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri kepada semua calon melalui Sekolah Pusat Tingkatan Enam masing-masing. Keputusan permohonan akan dimaklumkan di dalam talian bermula 10 Jun 2019.

 

 

8.  Borang permohonan yang tidak lengkap diisi akan ditolak.

 

 

Download Borang  T6BRTJ