PANDUAN MENGISI BORANG T6BCP

1. Borang T6BCP (LAMPIRAN 3) ini adalah untuk CALON PERSENDIRIAN, SEKOLAH SWASTA dan SEKOLAH MENENGAH AGAMA NEGERI yang memohon memasuki Tingkatan Enam Semester 1 Tahun 2020 di sekolah menengah bantuan penuh kerajaan.

2. Borang ini hendaklah disertakan bersama-sama dengan salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti yang berikut:

a. Keputusan peperiksaan SPM 2019;
b. Sijil kelahiran;
c. Kad pengenalan/pasport;
d. Sijil Berhenti Sekolah;
e. Sijil-sijil persekolahan peringkat menengah; dan
f. Bil utiliti.

3. Borang ini hendaklah dikembalikan ke Bahagian (kecuali Sekolah Menengah Harian)/JPN/PPD yang berkenaan.

4. Tarikh tutup permohonan adalah pada 14 Julai 2020. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan.

5. Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat yang berikut:

a. Lulus dalam peperiksaan SPM 2019 dengan memperoleh pencapaian akademik yang telah ditetapkan;
b. Memperoleh kepujian dalam Bahasa Melayu dan dua kepujian lagi dalam mana-mana mata pelajaran lain; dan
c. Tidak melebihi had umur yang ditetapkan dalam syarat am.

6. Kelulusan permohonan ini juga bergantung pada kekosongan tempat belajar dan rekod disiplin yang baik.

7. Keputusan permohonan akan dimaklumkan oleh Bahagian (kecuali Sekolah Menengah Harian)/JPN/PPD kepada semua calon.

8. Borang permohonan yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan.

 

KRITERIA PENGAMBILAN CALON PERSENDIRIAN, SEKOLAH SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA NEGERI KE TINGKATAN ENAM SEMESTER 1 TAHUN 2020 BAGI SEKOLAH MENENGAH HARIAN.
* Keputusan dan penempatan oleh JPN /PPD.

a. Calon yang memohon untuk memasuki Tingkatan Enam Semester 1 Tahun 2020 hendaklah menggunakan Boran T6BCP dan mengemukakannya ke JPN/PPD yang berkenaan.

b. Permohonan yang diluluskan hendaklah memenuhi syarat-syarat kelayakan.

c. Kelulusan permohonan bergantung pada kekosongan tempat belajar dalam bidang yang dipohon.

d. Calon yang telah menduduki peperiksaan STPM pada satu-satu semester di sekolah swasta tidak boleh menyambung semula pengajian semester berikutnya di sekolah kerajaan.

e. Calon berkenaan boleh merayu ke sekolah kerajaan pada tahun berikutnya bermula dengan Semester 1 tertakluk pada syarat-syarat kemasukan murid ke Tingkatan Enam Semester 1 yang ditetapkan.

 

Download Borang  T6BCP